Charlotte Meijer, Netherlands BHP outreach coordinator and former BHP student

 [De Nederlandse versie van deze blog post vind je hier.]

Big History to me was love at first sight. Growing up, I wanted to be everything, ranging from paleontologist and archaeologist to “girl of nature” (a sort of Jane Goodall, if you will). Going to school in the Netherlands means having to pick a specialization at a fairly young age. By the time you’re 14, you’re expected to decide if you want to study the physical sciences or social sciences/humanities. Because I was obsessed with Greek mythology, I picked the humanities track—meaning I had to say goodbye to biology, chemistry, and physics. Then came Big History. Suddenly, 14-year-old me didn’t have to pick just one track she liked. Suddenly, she could study everything again.

I was introduced to Big History by the two most enthusiastic and committed teachers a student could ask for—our amazing BHP Dutch teacher leaders, Constance van Hall and Joris Burmeister. Their enthusiasm quickly turned Big History into my favorite class. I was part of their “second-generation class,” meaning they had only started teaching Big History one year before. Big History high school courses in the Netherlands tend to focus more on content than skills, probably due to limited time (read: 1 hour a week). What I loved most about BHP was the way in which it connected all these different disciplines. It just clicked. It seemed so logical—how everything was connected—yet traditional courses were often taught as if subjects were in completely different and separate boxes. Big History managed to escape that box, which allowed me to see the whole room instead.

As I write this, I’m finishing up my last year as a history undergrad at the University of Amsterdam. The things I learned while taking my Big History course in high school still hold value for me today. Big History taught me to look at the bigger connections throughout history, and see how the most unexpected things can be connected. Whereas more traditional history is often focused on very specific events, Big History helps me to see those events in a broader context. Learning about scale-switching is something that still influences the way I do my research and write my papers, because it helps me connect seemingly simple things—such as a newspaper or a painting—to a broader historical context. It taught me the value of interdisciplinarity and to never look at anything as simple. How could anything made of star stuff be simple? At the same time, Big History taught me to put things into perspective. What may seem like something very important to me, or a sixteenth-century scholar for that matter, is probably not as important to someone living a thousand years ago, and certainly not as important on a cosmic scale.

For more than three years, I have had the privilege of not only using the Big History Project curriculum, but also working with their team as outreach coordinator for the Netherlands. Big History influences me outside of academia too: It forces me to think about my place on this blue dot we call home and what I can do to preserve this intricate place for generations to come.

About the author: Charlotte Meijer was a Big History student in 2014 at A. Roland Holst College, in the classroom of teachers Constance van Hall and Joris Burmeister. She currently studies history at the University of Amsterdam and serves as BHP Outreach Coordinator for the Netherlands.

Header image: Illustration by Katrin Emery, https://kemery.ca.

[Dutch translation below]

Een ode aan Big History

Big History was voor mij liefde op het eerste gezicht. Als klein meisje wilde ik alles worden, variërend van paleontoloog en archeoloog tot ‘meisje van de natuur’ (een soort mini Jane Goodall). In Nederland moet je op school op vrij jonge leeftijd al een pad kiezen. Tegen de tijd dat je 14 bent wordt er van je verwacht dat je óf voor bètawetenschappen kiest óf voor sociale- en geesteswetenschappen. Door mijn interesse in Griekse mythologie koos ik de laatste optie, wat betekende dat ik vaarwel moest zeggen tegen biologie, scheikunde en natuurkunde. Toen kreeg ik Big History. Opeens hoefde mijn veertienjarige zelf niet maar één pakket te kiezen. Opeens kon ze alles bestuderen.

Ik leerde Big History kennen door de twee meest enthousiaste en bevlogen docenten die een student zich kan wensen – onze geweldige Teacher Leaders Constance en Joris. Mede dankzij hun enthousiasme werd Big History al snel mijn favoriete les. Ik maakte deel uit van hun ‘tweede generatie leerlingen’, wat wil zeggen dat ze pas één jaar voor mij begonnen waren met BHP. Big history op Nederlandse middelbare scholen is vaak meer gericht op de inhoud dan de vaardigheden, waarschijnlijk omdat er slechts beperkte tijd in het rooster is (lees: 1 uur per week). Wat ik het leukst vond aan Big History was de manier waarop het al deze verschillende disciplines samenbracht. Het klikte gewoon. Het leek zo logisch dat alles met elkaar verbonden was, maar toch werden ‘traditionele’ vakken vaak onderwezen alsof ze in compleet verschillende hokjes zaten. Big history wist uit deze hokjes te ontsnappen en liet mij in plaats daarvan het geheel zien.

Terwijl ik dit schrijf ben ik bezig met de afronding van mijn bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. De dingen die ik heb geleerd tijdens de Big History lessen op de middelbare school zijn nog steeds van grote waarde voor mij. Big history leerde mij om naar grotere verbanden door de hele geschiedenis heen te kijken en hoe de meest onverwachte dingen met elkaar verbonden kunnen zijn. Waar traditionele geschiedschrijving zich vaak richt op specifieke zaken, helpt Big History mij om ze in een bredere context te plaatsen. Scale-switching is een vaardigheid die vandaag de dag nog mijn manier van onderzoeken en schrijven beïnvloedt, omdat het mij ogenschijnlijk simpele dingen – zoals een pamflet of schilderij – in een bredere historische context helpt te zien. Big history leerde mij de waarde van interdisciplinariteit en om nooit iets als ‘simpel’ te zien. Hoe kan iets gemaakt van sterrenstof immers simpel zijn? Tegelijkertijd leerde Big History mij om dingen in een groter perspectief te zien. Wat voor mij – of een zestiende-eeuwse geleerde – belangrijk lijkt, was 1000 jaar geleden waarschijnlijk niet relevant, en al helemaal niet belangrijk op een kosmische schaal.

De afgelopen 3.5 jaar heb ik niet alleen het privilege gehad om Big History Project te kunnen gebruiken, maar ook om met hen samen te werken als Outreach Coordinator voor Nederland. Big history beïnvloedt mij ook buiten de academie: het dwingt mij om na te denken over mijn plaats op deze pale blue dot die wij ons thuis noemen en wat ik kan doen om deze complexe plek voor de komende generaties te behouden.

Over de auteur: Charlotte Meijer was een leerling Big History in 2014 op het A. Roland Holst College, waar ze les had van Constance van Hall en Joris Burmeister. Momenteel studeert zij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werkt zij als Outreach Coordinator voor BHP in Nederland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s